Hjälp

Välkommen som användare av energiinfo™
Vårt huvudsakliga mål med energiinfo™ är att hjälpa människor att förstå och effektivisera sin energiförbrukning.
Vi efterstävar också att systemet ska vara marknadsledande, både i form av användarvänlighet och individuellt anpassad funktionalitet... men då behöver vi din hjälp!

Om du som användare har frågor/funderingar/förbättringsförslag/felrapportering om tjänsten så är du välkommen att kontakta oss via e-postadressen fragor@energiinfo.se.

Vad är bra energiinfo för dig? – Hjälp oss att kontinuerligt förbättra energiinfo™!

Vi ger oss inte förrän ni är nöjda!

Översikt
Denna sida ger en översikt över funktionerna som finns i energiinfo™. För att komma vidare kan man antingen klicka på rutorna eller ett menyval.
 1. Aktuell användare
  Då inloggning sker visas vissa användaruppgifter i det övre högra hörnet. Det finns även här en utloggningsfunktion så vi rekommenderar att användarna klickar på då man är klar med användningen av energiinfo™ och vill logga ut.
 2. Vald anläggning
  Här är det möjligt att se för vilken anläggning som all information gäller. Om en kund har flera anläggningar kopplade till samma kundnummer finns det möjlighet att välja någon av de andra genom att klicka på listknappen till höger om anläggningsnamnet. Här visas samtliga anläggningar och genom att scrolla ned kan en ny anläggning väljas. All tillgänglig informationen om den nya anläggningen laddas sedan automatiskt upp (denna process kan ta en stund, speciellt om det är första gången anläggningen väljs).
 3. Översikt el
  Den totala uppmätta elförbrukningen för innevarande år.
 4. Boende
  Detta är information från kundsystemen om den valda anläggningen.
 5. Inställningar
  Här visas utvalda delar om kunden/användaren. Om ordet ’okänt’ anges så finns ingen information inlagd. Vi rekommenderar att Du som användare sparar din e-postadress och ditt mobilnummer. Dessa två kontaktsätt kan bl.a. användas för att skicka ut viktig information om avbrott, förbrukning samt meddelanden från ditt energibolag.
Elförbrukning
 1. Aktuell användare
  Då inloggning sker visas vissa användaruppgifter i det övre högra hörnet. Det finns även här en utloggningsfunktion så vi rekommenderar att användarna klickar på då man är klar med användningen av energiinfo™ och vill logga ut.
 2. Vald anläggning
  Här är det möjligt att se för vilken anläggning som all information gäller. Om en kund har flera anläggningar kopplade till samma kundnummer finns det möjlighet att välja någon av de andra genom att klicka på listknappen till höger om anläggningsnamnet. Här visas samtliga anläggningar och genom att scrolla ned kan en ny anläggning väljas. All tillgänglig informationen om den nya anläggningen laddas sedan automatiskt upp (denna process kan ta en stund, speciellt om det är första gången anläggningen väljs).
 3. Staplarna
  I diagrammet syns staplar av olika färg. De olika färgerna på staplarna anger om förbrukningen är normal (grön), över normal (gul) eller mycket över normal (röd). Detta är en grundinställning och syftar till att ge dig möjlighet att visuellt upptäcka variationer i förbrukningen. Staplarna är klickbara, vilket innebär att om mer detaljerad förbrukningsinformation finns kan användaren klicka på en stapel för att komma till nästa nivå, år ->> månad, månad ->> dag, dag ->> timme. För att se värdet på varje stapel flyttas muspekaren (markören) över respektive stapel. Energivärdet som presenteras är vanligen i kilowattimmar, kWh (1000 kWh = 1 MWh). Under energivärdet presenteras ett genomsnitt av månadens fem högsta effekttoppar. Denna anges i kilowatt (kW).
 4. Vyer
  Visa förbrukning är förvald meny och aktuell vy är texten understruken. I dagsläget är den mesta av funktionaliteten kopplad till månadsvyn, men mer funktionalitet kommer läggas till eftersom. Nedan följer en kort beskrivning av varje vy-funktion.
  • Ladda hem förbrukning
   Här kan man ladda ned energiförbrukningen till Excel. Tre olika typer av värden kan väljas; månad/år, dygn och timvärde.
  • Skriv ut förbrukning
   Denna funktion ger Dig möjlighet att skriva ut en översikt över månadsförbrukningen på en skrivare som är ansluten till datorn. Översikten innehåller ett diagram för de senaste tretton månadernas energiförbrukning (kWh och procentuell andel), jämförelse mellan aktuellt år och året innan samt dina mätarställningar för varje månadsskifte.
  • Visa förbrukning
   Detta är grundinställningen för fliken el, d.v.s. detta är vyn som automatiskt visas när Du kommer till elsidan från exempelvis översikten.
 5. Mätarställningar
  Här visas ett antal mätarställningar vid varje månadsskifte.
Tjänster
 1. Aktuell användare
  Då inloggning sker visas vissa användaruppgifter i det övre högra hörnet. Det finns även här en utloggningsfunktion så vi rekommenderar att användarna klickar på då man är klar med användningen av energiinfo™ och vill logga ut.
 2. Vald anläggning
  Här är det möjligt att se för vilken anläggning som all information gäller. Om en kund har flera anläggningar kopplade till samma kundnummer finns det möjlighet att välja någon av de andra genom att klicka på listknappen till höger om anläggningsnamnet. Här visas samtliga anläggningar och genom att scrolla ned kan en ny anläggning väljas. All tillgänglig informationen om den nya anläggningen laddas sedan automatiskt upp (denna process kan ta en stund, speciellt om det är första gången anläggningen väljs).
 3. Rapport
  Här kan man som användare välja att få automatiska rapporter över din förbrukning. Beroende på hur ofta värden finns och vad som är inställt för användaren kan den få en automatisk rapport varje månad, vecka eller dygn. Du kan använda Testa-knappen för att testa ett utskick (skickas till din e-postadress som är inställd under Inställningar).
Mina fakturor
 1. Aktuell användare
  Då inloggning sker visas vissa användaruppgifter i det övre högra hörnet. Det finns även här en utloggningsfunktion så vi rekommenderar att användarna klickar på då man är klar med användningen av energiinfo™ och vill logga ut.
 2. Vald anläggning
  Här är det möjligt att se för vilken anläggning som all information gäller. Om en kund har flera anläggningar kopplade till samma kundnummer finns det möjlighet att välja någon av de andra genom att klicka på listknappen till höger om anläggningsnamnet. Här visas samtliga anläggningar och genom att scrolla ned kan en ny anläggning väljas. All tillgänglig informationen om den nya anläggningen laddas sedan automatiskt upp (denna process kan ta en stund, speciellt om det är första gången anläggningen väljs).
 3. Årsflikar
  Fakturorna sorteras per år och genom att klicka på flikarna väljer man ett visst års fakturor.
 4. Fakturor
  Fakturorna sorteras i omvänd datumordning, den nyaste först. Varje ruta är en faktura och om det finns en pdf-symbol i rutan så går det att klicka på rutan för att hämta hem pdf-filen. Fakturarutorna kan vara i tre olika färger, röd, gul eller grön. Röd fakturaruta innebär att fakturan är obetald efter förfallodatum, Gul fakturaruta innebär att fakturan är obetald innan förfallodatum och Grön fakturaruta innebär att fakturan är betald.
Mitt boende
 1. Aktuell användare
  Då inloggning sker visas vissa användaruppgifter i det övre högra hörnet. Det finns även här en utloggningsfunktion så vi rekommenderar att användarna klickar på då man är klar med användningen av energiinfo™ och vill logga ut.
 2. Vald anläggning
  Här är det möjligt att se för vilken anläggning som all information gäller. Om en kund har flera anläggningar kopplade till samma kundnummer finns det möjlighet att välja någon av de andra genom att klicka på listknappen till höger om anläggningsnamnet. Här visas samtliga anläggningar och genom att scrolla ned kan en ny anläggning väljas. All tillgänglig informationen om den nya anläggningen laddas sedan automatiskt upp (denna process kan ta en stund, speciellt om det är första gången anläggningen väljs).
 3. Hushållsinformation
  Här får användaren gärna fylla i information om ditt hushåll. Denna information är till för att energiinfo™-tjänsten ska kunna relatera hushållsinformation med förbrukningar för att förbättra tjänsten med ytterligare funktioner, till exempel att kunna jämföra med liknande hushåll.
Inställningar
 1. Aktuell användare
  Då inloggning sker visas vissa användaruppgifter i det övre högra hörnet. Det finns även här en utloggningsfunktion så vi rekommenderar att användarna klickar på då man är klar med användningen av energiinfo™ och vill logga ut.
 2. Vald anläggning
  Här är det möjligt att se för vilken anläggning som all information gäller. Om en kund har flera anläggningar kopplade till samma kundnummer finns det möjlighet att välja någon av de andra genom att klicka på listknappen till höger om anläggningsnamnet. Här visas samtliga anläggningar och genom att scrolla ned kan en ny anläggning väljas. All tillgänglig informationen om den nya anläggningen laddas sedan automatiskt upp (denna process kan ta en stund, speciellt om det är första gången anläggningen väljs).
 3. Logininformation
  Här kan man anpassa både sitt användarnamn och lösenord för att skapa något som man enkelt kan komma ihåg men ändå är säkert.
 4. Användarinformation
  I dessa inmatningsrutor uppger användaren sina användaruppgifter. E-post och mobiltelefon är viktiga uppgifter som bl.a. kan användas för att nå användaren med information eller meddelande från energibolaget. E-post är också nödvändigt för att ex. kunna utnyttja rapportfunktionerna på fliken 'Tjänster'.
Götene Elförening              Adress: Järnvägsgatan 29              Kundtjänst: 0511-34 55 40              E-post: kundtjanst@gelf.se